Zborový deň

Tak ako v predošlé roky, ani teraz sme neporušili tradíciu spoločného stretnutia našich veriacich, a to 13. júla na celozborovom dni. Hoci počasie trochu štrajkovalo, napokon nám bolo zhora dopriate príjemné letné popoludnie v záhrade kalinovskej fary. Po pekných skúsenostiach z minulých rokov si túto udalosť nenechalo ujsť množstvo zúčastnených rôznych vekových kategórií. Všetkých prítomných privítal úvodným slovom […]

Daniel – silný v Pánovi

Touto témou sa niesol náš zborový detský denný tábor v druhý júlový týždeň. V priebehu piatich dní sme si vyrozprávali Danielov príbeh a čo všetko z neho si máme zobrať do nášho života. Začínali sme vždy piesňami na chválu Pánovi. Každý deň si tému pre deti pripravil iný vedúci a inou formou. Ako prvý začal […]

Noc kostolov

„Skutočne šťastní sú len tí, ktorí hľadali a našli spôsob, ako môžu slúžiť.“ (A.Schweitzer) Prísť do kostola v piatok podvečer? Bežné a či nezvyčajné? Takéto alebo podobné otázky si možno kládli ľudia, keď čítali tlačený oznam pozývajúci na akciu s názvom „Noc kostolov“. My, ktorí pravidelne navštevujeme Služby Božie, sme sa nečudovali, skôr sme sa už dopredu tešili, lebo […]

Slávnosť konfirmácie

2. júna 2019 sa konala Slávnosť konfirmácie. Za dospelých členov cirkvi sme prijali Jána Grendela z Kalinova, Erika Jozefa Kaššu z Brezničky, Máriu Kováčovú z Kalinova, Martinu Lőrinčíkovú z Brezničky a Tamaru Oravcovú z Kalinova. Týždeň predtým preukázali na skúške veľmi dobré vedomosti, ktoré nadobudli počas dvojročnej konfirmačnej prípravy.

Noc kostolov – pozvánka

Bratia a sestry, s radosťou Vás pozývame na Noc kostolov. Tento večer sa uskutoční 7. 6. 2019 o 19:00 v kalinovskom chráme Božom.

Voľby

Tohtoročný výročný konvent bol aj volebný.

POĎTE, VŠETKO JE PRIPRAVENÉ

Takýmto mottom sa začal Svetový deň modlitieb 2019, ktorý pripravili kresťanské ženy zo Slovinska a v Kalinove ho organizačne zastrešili ženy z rímsko-katolíckej cirkvi.

spoločná

Karneval 2019

Karneval tento rok pripadol na 23.2.2019. A skutočne si ho užili nielen deti, ale aj rodičia, ktorí sa zabávali, tancovali a dokonca aj súťažili.

Výročná kňazská správa za rok 2018

o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár, na celozborovom výročnom konvent dňa 10. februára 2019 v Kalinove

O napomenutí

Dnes by som sa rada podelila s niekoľkými svojimi myšlienkami. Keď som minule písala o posudzovaní, pomohla som si Slovníkom slovenského jazyka. Aj teraz by som tým začala. Dnešná téma je o napomenutí. Pozrime sa, čo o tejto téme píše slovník a potom, ako to vidí Biblia. SSJ: 1. mierne pokarhať, varovať, napr. žiaka, aby sa učil; prísne […]

Dominanta na „Hrbe“

Či chceme alebo nie, historické jadro Brezničky je pahorok s názvom Hrb a s ním sú spojené všetky historické udalosti obce. Kostol a škola na tomto mieste nemohli chýbať. Aj keď škola už nie je, je tu náš Boží stánok, ktorý dostal tohto roku nový šat. Ja by som chcel touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili a prispeli […]