Ján Kalanda (1919 – 1987)

Spomienka na bývalého brata farára pri 100. výročí narodenia. 26. novembra 1919 sa v kalinovskej fare narodil do rodiny farára Júliusa Kalandu k dvom […]

Výročná konfirmácia

28. október 2019 – nedeľa v našom cirkevnom zbore bola ako každá iná, ale predsa výnimočná. Počas SB sme mali možnosť stretnúť sa […]

Zborový deň

Tak ako v predošlé roky, ani teraz sme neporušili tradíciu spoločného stretnutia našich veriacich, a to 13. júla na celozborovom dni. Hoci počasie […]

Daniel – silný v Pánovi

Touto témou sa niesol náš zborový detský denný tábor v druhý júlový týždeň. V priebehu piatich dní sme si vyrozprávali Danielov príbeh […]

Noc kostolov

„Skutočne šťastní sú len tí, ktorí hľadali a našli spôsob, ako môžu slúžiť.“ (A.Schweitzer) Prísť do kostola v piatok podvečer? Bežné a či nezvyčajné? Takéto […]

Slávnosť konfirmácie

2. júna 2019 sa konala Slávnosť konfirmácie. Za dospelých členov cirkvi sme prijali Jána Grendela z Kalinova, Erika Jozefa Kaššu z Brezničky, Máriu Kováčovú […]

Noc kostolov – pozvánka

Bratia a sestry, s radosťou Vás pozývame na Noc kostolov. Tento večer sa uskutoční 7. 6. 2019 o 19:00 v kalinovskom chráme Božom.

Voľby

Tohtoročný výročný konvent bol aj volebný.

POĎTE, VŠETKO JE PRIPRAVENÉ

Takýmto mottom sa začal Svetový deň modlitieb 2019, ktorý pripravili kresťanské ženy zo Slovinska a v Kalinove ho organizačne zastrešili ženy z rímsko-katolíckej cirkvi.

spoločná

Karneval 2019

Karneval tento rok pripadol na 23.2.2019. A skutočne si ho užili nielen deti, ale aj rodičia, ktorí sa zabávali, tancovali a dokonca aj súťažili.

Výročná kňazská správa za rok 2018

o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár, na celozborovom výročnom konvent dňa 10. februára 2019 v Kalinove