Voľby

Tohtoročný výročný konvent bol aj volebný. Do volieb na ďalšie šesťročné obdobie už neprejavili túžbu kandidovať bratia Ing. J. Cirák, J. Lőrinčík, J. Mázor, J. Maďar, sestra J. Dováľová svoju kandidatúru uvolnila z pracovných dôvodov. Všetkým za ich službu pre CZ veľmi pekne ďakujeme, veríme ich sľubu naďalej podľa potreby CZ pomáhať a  želáme im pevné zdravie a hojné Božie požehnanie.

31.3.2019 sa volili na krátkom volebnom konvente na ďalšie šesťročné obdobie títo predstavitelia CZ: zborová dozorkyňa M. Ziváková a poddozorca CZ D. Kuric.

Do funkcie pokladníčky vo filiálke Veľká Ves bola zvolená J. Oravcová. Doterajšej pokladníčke D. Národovej za jej kvalifikovanú, dobrú prácu veľmi pekne ďakujeme a želáme s Božím požehnaním všetko dobré.

Zbor presbyterov po voľbách zo dňa 10.2.2019

Kalinovo:

 1. Ján Bešina
 2. Dušan Cirák
 3. Mgr. Marta Dováľová
 4. Martina Hoduliaková
 5. Dušan Kuric
 6. Eva Lőrinčíková – kurátorka
 7. Ivan Svorčík
 8. Náhradník: Milan Dováľ

Breznička:

 1. Ing. Mária Balkovská
 2. Jaroslava Gáborová
 3. Ľudovít Géč – kurátor
 4. Danica Tršková

Veľká Ves:

 1. Zita Géčová – kurátorka
 2. Viera Hanesová
 3. Mgr. Július Karásek
 4. Mgr. Jarmila Oravcová
 5. Náhradníčka: Mária Antalíková