Daniel – silný v Pánovi

Touto témou sa niesol náš zborový detský denný tábor v druhý júlový týždeň. V priebehu piatich dní sme si vyrozprávali Danielov príbeh a čo všetko z neho si máme zobrať do nášho života. Začínali sme vždy piesňami na chválu Pánovi. Každý deň si tému pre deti pripravil iný vedúci a inou formou. Ako prvý začal brat farár Ondrej vo veľkej zborovke premietaním na plátno o skúške štyroch mládencov. Druhý deň pokračovala Janka v malej zborovke flanelmi o tom, ako Daniel prosil o múdrosť. Tretí deň si zobrala na starosť Maťka v altánku o rozpálenej peci. Štvrtý deň mala v rukách Andrejka na starej fare. Spolu s Máriou a Zojkou deťom predviedli papierové divadielko o Nebúkadnecarovej pýche a páde. V posledný deň sa zapojili všetci šiesti vedúci, prejavili svoje herecké vlohy, nahodili kostýmy a zahrali deťom divadlo o Danielovi v jame levov. To bola činnosť v doobedňajšom čase. Po chutnom obede v ŠJ sa poobedia niesli v znamení tvorivých dielní, hier a súťaží. Tento rok sme tiež mali návštevu pánov policajtov so svojimi psíkmi (bolo ich všetkých deväť) a mohli sme sa tak dozvedieť o ich práci a vidieť niekoľko simulovaných akcií. Tiež sme využili počasie, ktoré nám prialo a zbehli sme si na malú zmrzlinu. Tábor bol oficiálne ukončený ako každý rok na celozborovom dni, kde deti vystúpili v tričkách, ktoré sme si vyrobili a zaspievali táborovú hymnu. Všetci tak úspešne zložili skúšku odvahy a prevzali si diplom spolu so sladkou odmenou.

Chcem sa poďakovať všetkým vedúcim za obetavosť, tvorivosť a súhru. Tiež ďakujem ochotným rodičom, ktorí sa zapojili a zabezpečili pre deti olovrant. Boh držal nad nami stráž, vďaka Mu za každú ochotnú ruku a horlivé srdce.

„Buď silný a odvážny…“ Józue 1, 9