Ekumenický Svetový deň modlitieb

„Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“ 11. marca 2018, 4. nedeľu pôstnu, sme boli pozvaní do spoločenstiev veriacich v chrámoch k počúvaniu slova Božieho.Mnohé sestry a bratia rôzneho vierovyznania prijali aj srdečné pozvanie do priestorov zborovej miestnosti v Betánii v Kalinove. Stretnutie sa pripravovalo niekoľko dní vopred a konalo sa pri príležitosti ekumenického SVETOVÉHO DŇA MODLITIEB.