Jonáš

Keď som rozmýšľala, o čom by som mala napísať do nášho časopisu, po krátkej modlitbe sa mi usadil v mysli Jonáš. Priznám sa, tohto proroka mám rada a už dlhšie som nad jeho knihou a jeho posolstvom rozmýšľala. Tak nech Pán požehná týchto pár myšlienok, ktoré napíšem a ktoré snáď oslovia aj vás. Podľa môjho […]

Ján Kalanda (1919 – 1987)

Spomienka na bývalého brata farára pri 100. výročí narodenia. 26. novembra 1919 sa v kalinovskej fare narodil do rodiny farára Júliusa Kalandu k dvom dcéram Zlate a Lýdii syn Ján. O dva roky ešte pribudla dcéra Marta. Deti vyrastali v dedinskom prostredí Kalinova, kde vychodili Ľudovú školu. Malý Ján ako dvanásťročný potom navštevoval štyri roky nižšie gymnázium v Lučenci a potom absolvoval […]

Výročná konfirmácia

28. október 2019 – nedeľa v našom cirkevnom zbore bola ako každá iná, ale predsa výnimočná. Počas SB sme mali možnosť stretnúť sa s bratmi a sestrami, ktorí pred 50 a pred 51 rokmi boli konfirmovaní a prvý raz prijali sviatosť Večere Pánovej. V roku 1968 sa stalo 17 konfirmandov členmi evanjelickej cirkvi, 51. výročia sa zúčastnili štyria. Štyria zomreli. V roku […]

Zborový deň

Tak ako v predošlé roky, ani teraz sme neporušili tradíciu spoločného stretnutia našich veriacich, a to 13. júla na celozborovom dni. Hoci počasie trochu štrajkovalo, napokon nám bolo zhora dopriate príjemné letné popoludnie v záhrade kalinovskej fary. Po pekných skúsenostiach z minulých rokov si túto udalosť nenechalo ujsť množstvo zúčastnených rôznych vekových kategórií. Všetkých prítomných privítal úvodným slovom […]

Daniel – silný v Pánovi

Touto témou sa niesol náš zborový detský denný tábor v druhý júlový týždeň. V priebehu piatich dní sme si vyrozprávali Danielov príbeh a čo všetko z neho si máme zobrať do nášho života. Začínali sme vždy piesňami na chválu Pánovi. Každý deň si tému pre deti pripravil iný vedúci a inou formou. Ako prvý začal […]

Noc kostolov

„Skutočne šťastní sú len tí, ktorí hľadali a našli spôsob, ako môžu slúžiť.“ (A.Schweitzer) Prísť do kostola v piatok podvečer? Bežné a či nezvyčajné? Takéto alebo podobné otázky si možno kládli ľudia, keď čítali tlačený oznam pozývajúci na akciu s názvom „Noc kostolov“. My, ktorí pravidelne navštevujeme Služby Božie, sme sa nečudovali, skôr sme sa už dopredu tešili, lebo […]

Slávnosť konfirmácie

2. júna 2019 sa konala Slávnosť konfirmácie. Za dospelých členov cirkvi sme prijali Jána Grendela z Kalinova, Erika Jozefa Kaššu z Brezničky, Máriu Kováčovú z Kalinova, Martinu Lőrinčíkovú z Brezničky a Tamaru Oravcovú z Kalinova. Týždeň predtým preukázali na skúške veľmi dobré vedomosti, ktoré nadobudli počas dvojročnej konfirmačnej prípravy.

POĎTE, VŠETKO JE PRIPRAVENÉ

Takýmto mottom sa začal Svetový deň modlitieb 2019, ktorý pripravili kresťanské ženy zo Slovinska a v Kalinove ho organizačne zastrešili ženy z rímsko-katolíckej cirkvi.

spoločná

Karneval 2019

Karneval tento rok pripadol na 23.2.2019. A skutočne si ho užili nielen deti, ale aj rodičia, ktorí sa zabávali, tancovali a dokonca aj súťažili.

Výročná kňazská správa za rok 2018

o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár, na celozborovom výročnom konvent dňa 10. februára 2019 v Kalinove

Pastiersky list

Drahí, bratia a sestry, vážené cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, naša Cirkevná ústava hovorí, že Zbor biskupov „bdie nad jednotou cirkvi a ochraňuje ju“. S bolesťou konštatujeme, že jednota našich cirkevných zborov je vážne ohrozená. V týchto dňoch, keď sa v rámci ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov schádzame, aby sme prispeli […]

Štedrý večer – kázeň

Ježiš Kristus prišiel na túto zem a to v podobe človeka – dieťaťa. Avšak, úžasné je to, že On nezostal nevinným dieťaťom položeným v jasličkách – ale On sa stal mužom, učiteľom, majstrom a Pánom pre mnohých, ktorí prijali Jeho narodenie na tento svet ako predivné naplnenie slov z prorockých kníh a potom neskôr aj Jeho slová a skutky.

O napomenutí

Dnes by som sa rada podelila s niekoľkými svojimi myšlienkami. Keď som minule písala o posudzovaní, pomohla som si Slovníkom slovenského jazyka. Aj teraz by som tým začala. Dnešná téma je o napomenutí. Pozrime sa, čo o tejto téme píše slovník a potom, ako to vidí Biblia. SSJ: 1. mierne pokarhať, varovať, napr. žiaka, aby sa učil; prísne […]