Slávnosť konfirmácie

2. júna 2019 sa konala Slávnosť konfirmácie. Za dospelých členov cirkvi sme prijali Jána Grendela z Kalinova, Erika Jozefa Kaššu z Brezničky, Máriu Kováčovú z Kalinova, Martinu Lőrinčíkovú z Brezničky a Tamaru Oravcovú z Kalinova. Týždeň predtým preukázali na skúške veľmi dobré vedomosti, ktoré nadobudli počas dvojročnej konfirmačnej prípravy.

Konfirmácia