Noc kostolov

„Skutočne šťastní sú len tí, ktorí hľadali a našli spôsob, ako môžu slúžiť.“ (A.Schweitzer)

Prísť do kostola v piatok podvečer? Bežné a či nezvyčajné? Takéto alebo podobné otázky si možno kládli ľudia, keď čítali tlačený oznam pozývajúci na akciu s názvom „Noc kostolov“. My, ktorí pravidelne navštevujeme Služby Božie, sme sa nečudovali, skôr sme sa už dopredu tešili, lebo sme noc kostolov zažili aj vlani a mimoriadne na nás toto nevšedné podujatie zapôsobilo. Takže sme  plní očakávania pozývali aj tých, ktorí trochu váhali, či ísť.

Ten, kto prijal pozvanie okrem iného aj brata farára po kázni a dňa 7. júna 2019 zavítal o 19-tej hodine do „nášho“ evanjelického kostola na Hrabove, dostal nielen odpovede na svoje nevyslovené otázky, ale našiel aj ničím nezaplatiteľný pokoj v duši. Počas dvoch hodín sme v tomto večernom čase prežívali predovšetkým lásku v akcii, ktorá bola pretavená do služby Bohu a všetkým blížnym.

Pri počúvaní organových, klavírnych skladieb či  iných hudobných vystúpení čas plynul neuveriteľne rýchlo. Mali sme príležitosť zamyslieť sa nad obsahom prečítaných žalmov, básní, poviedok, zinscenovaných vystúpení nielen detí navštevujúcich besiedku, ale aj ich rodičov a brata farára. Stretli sa tu všetky generácie Kalinovčanov z radov evanjelikov, no privítali sme aj hostí z cirkvi bratskej. Vypočuli sme si piesne v podaní sólistov a tiež cirkevného spevokolu Adorémus. Program bol starostlivo zostavený, zazneli verše z tvorby Zlatice Oravcovej, prostredníctvom poviedky Jána Rakytku sme sa vrátili o niekoľko desaťročí dozadu, aby sme zaspomínali aj na brata farára Jána Kalandu a jeho dcéru Aničku, slová žalmov nás opakovane uisťovali o tom, že „Hospodin je dobrotivý ku všetkým a jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie …, blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú opravdivo.“ Účinkujúci boli za svoj výkon odmenení mohutným potleskom, sladkosťou, ružičkou, perom – symbolmi spomienok na nezabudnuteľné chvíle.

Súčasne sa stali v týchto vzácnych chvíľach služobníkmi, služobníkmi slúžiacimi pánu Bohu. Svoju službu vykonali pôsobením na vnemy svojich blížnych a zároveň aj šírením kresťanskej lásky i pocitov spolupatričnosti.
Z môjho pohľadu patrí obrovská vďaka bratovi farárovi Ondrejovi Šoltésovi, sestre Andrejke Svorčíkovej, Lucke Sitárovej, ktorá prispela básňou, zamyslením, ale aj  všetkým vystupujúcim, ktorí boli v tento prekrásny piatkový podvečer ochotní vystúpiť so svojím príspevkom do programu, aby sa stal aspoň do najbližšieho podujatia nezabudnuteľným zážitkom v mysliach všetkých prítomných. Ďakujeme! J.Karáseková

„Jednou z výhod dobrých skutkov je, že povznášajú dušu a dávajú jej silu na skutky ešte lepšie.“ (J.J.Roussau)