Jonáš

Keď som rozmýšľala, o čom by som mala napísať do nášho časopisu, po krátkej modlitbe sa mi usadil v mysli Jonáš. Priznám sa, tohto proroka mám rada a už dlhšie som nad jeho knihou a jeho posolstvom rozmýšľala. Tak nech Pán požehná týchto pár myšlienok, ktoré napíšem a ktoré snáď oslovia aj vás. Podľa môjho […]

Ján Kalanda (1919 – 1987)

Spomienka na bývalého brata farára pri 100. výročí narodenia. 26. novembra 1919 sa v kalinovskej fare narodil do rodiny farára Júliusa Kalandu k dvom dcéram Zlate a Lýdii syn Ján. O dva roky ešte pribudla dcéra Marta. Deti vyrastali v dedinskom prostredí Kalinova, kde vychodili Ľudovú školu. Malý Ján ako dvanásťročný potom navštevoval štyri roky nižšie gymnázium v Lučenci a potom absolvoval […]

Výročná konfirmácia

28. október 2019 – nedeľa v našom cirkevnom zbore bola ako každá iná, ale predsa výnimočná. Počas SB sme mali možnosť stretnúť sa s bratmi a sestrami, ktorí pred 50 a pred 51 rokmi boli konfirmovaní a prvý raz prijali sviatosť Večere Pánovej. V roku 1968 sa stalo 17 konfirmandov členmi evanjelickej cirkvi, 51. výročia sa zúčastnili štyria. Štyria zomreli. V roku […]

Zborový deň

Tak ako v predošlé roky, ani teraz sme neporušili tradíciu spoločného stretnutia našich veriacich, a to 13. júla na celozborovom dni. Hoci počasie trochu štrajkovalo, napokon nám bolo zhora dopriate príjemné letné popoludnie v záhrade kalinovskej fary. Po pekných skúsenostiach z minulých rokov si túto udalosť nenechalo ujsť množstvo zúčastnených rôznych vekových kategórií. Všetkých prítomných privítal úvodným slovom […]

Daniel – silný v Pánovi

Touto témou sa niesol náš zborový detský denný tábor v druhý júlový týždeň. V priebehu piatich dní sme si vyrozprávali Danielov príbeh a čo všetko z neho si máme zobrať do nášho života. Začínali sme vždy piesňami na chválu Pánovi. Každý deň si tému pre deti pripravil iný vedúci a inou formou. Ako prvý začal […]

Noc kostolov

„Skutočne šťastní sú len tí, ktorí hľadali a našli spôsob, ako môžu slúžiť.“ (A.Schweitzer) Prísť do kostola v piatok podvečer? Bežné a či nezvyčajné? Takéto alebo podobné otázky si možno kládli ľudia, keď čítali tlačený oznam pozývajúci na akciu s názvom „Noc kostolov“. My, ktorí pravidelne navštevujeme Služby Božie, sme sa nečudovali, skôr sme sa už dopredu tešili, lebo […]

Slávnosť konfirmácie

2. júna 2019 sa konala Slávnosť konfirmácie. Za dospelých členov cirkvi sme prijali Jána Grendela z Kalinova, Erika Jozefa Kaššu z Brezničky, Máriu Kováčovú z Kalinova, Martinu Lőrinčíkovú z Brezničky a Tamaru Oravcovú z Kalinova. Týždeň predtým preukázali na skúške veľmi dobré vedomosti, ktoré nadobudli počas dvojročnej konfirmačnej prípravy.

Služby Božie počas Veľkej noci

Zelený štvrtok – 17:00 Kalinovo + VP (fara) Veľký piatok – 8:00 Veľká Ves + VP; 9:30 Breznička + VP, 11:00 Kalinovo + VP Veľkonočná nedeľa (1. slávnosť veľkonočná) – 11:00 Kalinovo Veľkonočný pondelok (2. slávnosť veľkonočná) – 11:00 Veľká Ves

Noc kostolov – pozvánka

Bratia a sestry, s radosťou Vás pozývame na Noc kostolov. Tento večer sa uskutoční 7. 6. 2019 o 19:00 v kalinovskom chráme Božom.

Voľby

Tohtoročný výročný konvent bol aj volebný.