Sviatok zoslania Ducha Svätého

Milí besiedkari, opäť ďalšia časť online besiedky. Dnes s témou: Zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Príjemné pozeranie…

Besiedka na Vstúpenie

Milí besiedkari, máme pre vás nové video, ktoré hovorí o vstúpení Pána Ježiša na nebo. Príjemné pozeranie.

Vstaň, vezmi si lôžko a choď!

Svetový deň modlitieb je celosvetovým ekumenickým podujatím, ktorého cieľom je poukázať na problémy a postavenie žien v rôznych krajinách sveta. Ten tohtoročný bol zameraný na africké Zimbabwe. Len málo Slovákov navštívilo tento vzdialený kút sveta osobne. O to zaujímavejšie bolo dozvedieť sa niečo viac nielen o samotnej krajine, ale aj o tamojšej kultúre, bežnom živote jej obyvateľov a o každodenných výzvach […]