List rodine

Bratia a sestry, aj skrze našu web stránku Vám ponúkame čítať náš zborový časopis.

Jonáš

Keď som rozmýšľala, o čom by som mala napísať do nášho časopisu, po krátkej modlitbe sa mi usadil v mysli Jonáš. Priznám […]