kazatelia

V našom zbore pôsobili títo kazatelia Slova Božieho:

Ján Naď (1590 — 1613)
Samuel Benjaminides (1613 — ?)
Šimon Lešťák (1622 — ?)
Ondrej Atilis (? – 1624?)
Pavel Kandidus (1630 — 1636)
Juraj Láni (1638 — 1646)
Izák Kaprini (1638 — ?)
Michal Gótš (1651 — 1665)
Michal Balneatoris (1681 — 1690)
Jeremiáš Pilárik (1691 — 1693)
Daniel Haller (1696 — 1696)
Samuel Galecius (1696 — 1710)
Ján Glosius – Pondelský (1710 — 1711)
Ondrej Georgiades (1711 — 1715)
Ján Andreades (1717 — 1728)
Ján Mičinský (1728 — 1732)
Ján Stranský (1732 — 1734)
Jakub Nikolaides (1734 — 1768) — novohradský senior
Alexander Farkaš (1768 — 1795) — novohradský senior
Ondrej Muránsky (1796 — 1807) — novohradský senior
Ondrej Kováč ml. (1808 — 1836)
František Trsťanský (1837 — 1851)
Július Bartolomeides (1851 — 1904)
Július Kalanda (1908 — 1952)
Ján Kalanda ( 1953 — 1987)
Ján Velebír (1989 — 1996)
Marián Čop (1998 — 2005)
Daniela Petrillová (2006 — 2014)

zdroj: Pavel Jánoš: Z histórie Kalinovsko-Hrabovského evanjelického cirkevného zboru