Evanjelický a. v. farský úrad Kalinovo

Partizánska 84
98501 Kalinovo
tel.: +421 47 43 77 301
e-mail: kontakt@eczk.eu

zborový farár

Mgr. Ondrej Šoltés
mobil: +421 903 582 087
e-mail: ondrej.soltes@gmail.com