POĎTE, VŠETKO JE PRIPRAVENÉ

Takýmto mottom sa začal Svetový deň modlitieb 2019, ktorý pripravili kresťanské ženy zo Slovinska a v Kalinove ho organizačne zastrešili ženy z rímsko-katolíckej cirkvi. Uskutočnil sa 2. 3. 2019 v ich kostole. Poďte, všetko je pripravené – to bolo pozvanie za prikrytý stôl s chlebom, soľou a krčahom vína. Ako je zvykom už veľa rokov, program pripravujú spoločne ženy z katolíckej, evanjelickej a cirkvi bratskej z Kalinova. Účinkovalo spolu 20 žien ( z toho 10 našich).

Svetový deň modlitieb je celosvetové ekumenické hnutie vedené ženami. Každý rok obdivujeme silu žien, ktoré sa ho zúčastnia, cítime s ich problémami a trápením a sme povzbudení ich vierou. Víziou žien je svet, v ktorom všetky ženy môžu samy rozhodovať o svojom živote v súlade s Božími pravidlami. Na tejto ceste potrebujú aj solidaritu iných národov sveta. Na jej podporu sa v závere tohto večera konala peňažná zbierka na projekt slovinskej organizácie Kľúč (Ključ).

Niekoľko posledných rokov tento deň pripravovali kresťanky zo vzdialených, pre nás exotických, krajín. Slovinsko síce bežne nenavštevujme, ale mnohé z toho, čo sme vo videoprojekcii videli a čo sme počuli, nám bolo blízke.

Program pozostával z dvoch častí. V prvej sme sa zoznámili s vlastivednými reáliami o krajine, ktorá je nám podobná nielen názvom, ale aj kultúrou, históriou a  politickými dejinami. Druhú časť tvorili ďakovné modlitby Bohu aj prosby, rozprávania slovinských žien rôzneho veku o svojich problémoch a daroch života. Účinkujúce kresťanky pomedzi hovorené slovo veľmi pekne zaspievali melodické nábožné piesne, také chytľavé, že sme si ich zanôtili aj my, diváci, lebo texty sa premietali.

Kázeň Slova Božieho mal náš brat farár Ondrej Šoltés. Jeho slová o úprimnej viere v Ježiša Krista, ktorá prináša so sebou aj lásku k blížnym, aj obetavosť, aj spoločenstvo v cirkevných zboroch, aj darcovstvo, aj úprimnosť vo vzťahu k Bohu a ľuďom, všetci počúvali so zatajeným dychom v tichu, kedy by bolo počuť aj šelest motýlích krídel.

Toto stretnutie sa končilo prosbou: Dobrý Bože, pomôž nám rešpektovať ľudský život a prijímať ho v jeho jedinečnosti. Pomáhaj nám vážiť si zázraky prírody okolo nás a chrániť ju zo všetkých síl. Pomáhaj nám vzájomne sa podporovať na ceste slobody, spravodlivosti a pokoja ako rovnoprávni členovia Tvojej rodiny. Požehnaj naše úsilie! O to prosíme v mene Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.

Záverom nás hosťujúci pán farár pozval na občerstvenie, ktoré v hojnosti pripravili sestry z rímsko-katolíckej cirkvi.

Ďakujeme všetkým organizátorom aj účinkujúcim za pekný večer! M. Ziváková