Zborový deň

Tak ako v predošlé roky, ani teraz sme neporušili tradíciu spoločného stretnutia našich veriacich, a to 13. júla na celozborovom dni. Hoci počasie trochu štrajkovalo, napokon nám bolo zhora dopriate príjemné letné popoludnie v záhrade kalinovskej fary. Po pekných skúsenostiach z minulých rokov si túto udalosť nenechalo ujsť množstvo zúčastnených rôznych vekových kategórií. Všetkých prítomných privítal úvodným slovom a modlitbou náš brat farár Ondrej Šoltés. Zároveň nám predstavil vzácneho hosťa – nového generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka a jeho osobného tajomníka Borisa Mišinu.

Nasledovalo vyhodnotenie denného detského biblického tábora, z ktorého boli deti odmenené diplomami. Drobci nás potešili aj pesničkou, ktorú sa v tábore naučili. Ďalšie chvíle už patrili viacerým zamysleniam pána biskupa I. Eľka, ktorý sa inšpiroval hlavnou témou tohtoročného letného tábora – Skúška odvahy (prorok Daniel). Svoje slová postupne adresoval všetkým prítomným, počnúc najmenšími, pokračujúc mládežou, strednou generáciou až po našich starších členov. Odkazy plynúce z príhovorov nám pripomenuli, akým šťastím je v každom okamihu  plynutia života môcť pociťovať Božiu prítomnosť – smieť prosiť o zázrak, nájsť odvahu vybočiť z radu a ostať sám sebou bez závislosti na lákadlách moderného sveta,  v pokore potlačiť sebectvo a byť tu pre tých, ktorí nás potrebujú a napokon hľadieť aj za horizont nášho pozemského života s nádejou. Človek si pri týchto myšlienkach opäť raz pripomenul, že mať na dosah všetky tieto šance nie je nijakou samozrejmosťou, ale privilégiom veriaceho. Sú darom pre všetkých, ktorí svetlé i ťažké dni svojho bytia s dôverou a vďakou vkladajú do Božích rúk. Dojem z počutého ešte podčiarkolo hudobno-spevácke vystúpenie našich talentovaných manželov farárovcov a piesne v podaní zborového spevokolu. Podnetné úvahy prvej časti stretnutia uzavrel náš brat farár spoločnou modlitbou.

Druhá časť popoludnia pokračovala v rušnejšom neformálnom duchu spoločnými rozhovormi, hrami detí a štedrým pohostením. Rozvoniaval fajný guľáš, pre deti nesmela chýbať pizza a naše šikovné ženské ruky opäť raz vyhoveli aj tým najnáročnejším milovníkom koláčov. Čas, v ktorom si našli pre seba navzájom milé slovo či úsmev ľudia všetkých generácií, plynul veľmi príjemne. Ostáva len poďakovať nášmu nebeskému Otcovi a udeliť veľa, veľa „trblietok“ každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o ďalší pekný deň a malé zastavenie sa v dnešnom uponáhľanom svete.

Natália Ševčíková