Seniorátna besiedka

10. júna 2017 sa konalo v priestoroch našej fary Stretnutie detských besiedok Novohradského […]