Celozborový deň

8. júla 2017 sme sa stretli na 3. celozborovom dni. Prečo v inom termíne ako predošlé dva roky? Lebo sme zatúžili po stretnutí besiedkarov s dospelými členmi CZ. Ako to dopadlo?

Myslím, že veľmi dobre. Tí, ktorí tam boli, mi iste dajú za pravdu. Program bol vyplnený od 15. hod. spevom a hrou našich farárovcov, ktorých Boh obdaril talentom muzikálnosti a ochotou týmto talentom poslúžiť. Zo spevníka sme zaspievali aj ostatní prítomní. Slovom Božím nám poslúžila v zamyslení o falošnej viere vo všelijakénezmyselné zvyky a veci, ktorými možno aj neúmyselne v akejsi naivite prestupujeme Božie zákony, sestra farárka Soňa Pichnarčíková z Malej Čalomie. Posedela v družnom rozhovore s našimi sestrami a bratmi aj počas občerstvenia v podobe guláša, koláčov a zákuskov. Osviežením pre všetkých zúčastnených bola prítomnosť detí, ktoré sa vybláznili v skákacom hrade, vrhli na obľúbenú picu a prevzali si diplomy za účasť v dennom tábore, ktorý vyhodnotil brat farár. K Bohom požehnanému priebehu celozborového dňa prispela aj animátorka Zuzka Garajová s novým programom, ktorý najmenších vtiahol do jej hry s čarovnou detskou dôverčivosťou.

Keď sme chystali všetko potrebné k celozborovému dňu, bola som vďačná bratom a setrám za ochotu pomôcť s prípravami, Veľkovešťanom za mäso do guláša, ženám za množstvo výborných koláčov. Keď sme končili, ocenila som šikovné ruky „upratovačov“, takže fara bola ako by sa nič nedialo. Ale dialo sa. Dialo sa ďalšie príjemné stretnutie spoločenstva veriacich evanjelikov nášho CZ, ktorí prežili príjemné popoludnie s Božou prítomnosťou.Tú sme silno cítili, veď aj búrkové oblaky a vietor nás len trošičku postrašili.