Povianočná Súťaž 2023 (1. diel)

Milí poslucháči,

Aj tento rok sa môžete zapojiť do súťaže a vypočuť si prvý z trojice príbehov, ktorý sme pre vás načítali s vierou, že vám spríjemníme sviatočné dni a prostredníctvom vybraných textov chceme upriamiť vašu  pozornosť na to, čo je skutočne dôležité.

Pri každej nahrávke budú napísané otázky, na ktoré treba správne odpovedať. Odpovede posielajte na mail: andrejkasvorcikova@gmail.com

OTÁZKY:

1. Kto z detí hral Máriu? 
2. Napíšte vetu ktorú hovorila Mária v scénke.