Pozvánka na besiedku

Milí rodičia a milé deti, opäť začíname s detskou besiedkou, ktorú budeme mať každú sobotu o 10:00 na evanjelickej fare. Tešíme sa na „starých“ ? besiedkárov, ale dúfame, že sa k nám pridajú aj noví, ktorí na besiedke ešte neboli. Pre deti, ktoré nevedia, čo sa na takej besiedke robí, vymenujeme aspoň niekoľko aktivít, ktoré sme v uplynulom školskom roku stihli urobiť.

Na detskej besiedke spievame, hráme sa, modlíme sa a vždy si vypočujeme príbeh z Biblie. Minulý rok nám to išlo veľmi dobre, pretože sme stihli prejsť až tri tematické celky: Stvorenie sveta, Patriarchovia (Abrahám Jákob, Ézau…), Jozef a jeho bratia. Niekedy tému nerozpráva vedúci, ale príbeh uvidíte ako bábkové divadlo – za čo patrí vďaka našim konfirmandom, ktorí vo svojom voľnom čase takéto divadielko nacvičili.
Na besiedke si tiež maľujeme omaľovánky, vypracúvame pracovné listy, súťažíme a vyrábame pekné veci alebo darčeky, ktoré sa týkajú príbehu, o ktorom sme si rozprávali.
Nacvičujeme aj programy, s ktorými potom vystupujeme v kostole, na Vianoce aj v Betánii. Minulý rok sme okrem vianočného programu pripravili program na Deň matiek a Deň otcov. Keď sa naučíme novú pesničku, zaspievame ju aj v obyčajnú nedeľu v kostole, aby sme sa všetkým cirkevníkom pochválili, čo sme sa naučili.
Počas celého roka prebieha súťaž o najpoctivejšieho besiedkára/besiedkárku. Na každej besiedke si totiž poctivo značíme dochádzku a na konci roka oceníme všetky deti podľa toho, ako často prišli na besiedku. Tento rok sa naše deti skutočne snažili a umiestnenia boli veľmi tesné. Svedčia o tom aj dve prvé miesta: Terezka Vengrínová a Mirka Hroncová. Všetci besiedkári si darčeky prevzali na Službách Božích.
Tento rok sa u nás konalo aj Seniorátne stretnutie besiedok. Stretlo sa nás okolo štyridsať ľudí (deti aj dospelí). Spolu s Jonášom sme sa naučili, aké dôležité je poslúchať. Vyrobili sme si rámiky, do ktorých sme na pamiatku vložili spoločnú fotografiu z tohto stretnutia. Nasledovali rôzne hry: stolný futbal, ping-pong, žmurkaná a rôzne spoločenské hry. Všetci sme sa cítili výborne aj vďaka občerstveniu, ktoré pre všetkých pripravili ochotné maminy. Touto cestou chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa akokoľvek zapojili do prípravy tohto Seniorátneho stretnutia detských besiedok.
Toto všetko sme stihli v minulom roku a plány máme aj na tento rok. Preberať budeme Józuu a potom si porozprávame aj o Martinovi Lutherovi. Okrem tradičných vystúpení na Vianoce a Deň matiek…, by sme chceli vystúpiť aj na koncerte k 500. výročiu reformácie.
Dúfam, že s Božou pomocou sa nám to všetko podarí uskutočniť a na besiedke nás bude stále viac a viac.
A skoro som zabudla na opekačku, ktorú robíme vždy na začiatku školského roka. Nezabudnite prísť 9. 9. 2017 (v sobotu) o 10:00 na evanjelickú faru. Každý si môže priniesť, čo rád opeká. Pozvaní ste aj vy, milí rodičia. Dúfam, že sa tam všetci stretneme a prežijeme spolu nádherný deň.

vedúce besiedky a brat farár