Detský denný tábor

Prvý prázdninový týždeň sa konal 2. ročník detského denného tábora, ktorý zorganizovali dospelí besiedkari – vedúca besiedky a brat farár s manželkou.

2. ročník detského denného tábora sa konal v termíne od 4. 7. – 8. 7. 2017. Na tento tábor chodilo denne 15 detí, ktoré sa učili o známych vedcoch. Každý jeden deň sme sa učili o inom vedcovi, ktorý všetko to, čo dokázal, odovzdával do Božích rúk. Za všetko, čo títo vedci dokázali, ďakovali Pánu Bohu a vyznávali: „To nie ja, ale to mi Pán Boh dal vytvoriť (vymyslieť).“ A toto sme chceli odovzdať aj deťom – ak sa nám aj niečo podarí, tak to máme odovzdať Pánu Bohu. A vyznať, že to nie my, ale Pán Boh. Okrem témy sme každý deň mali aj tvorivé dielne či hry v tímoch, kde sa deti snažili a za ukončenie ich čakala sladká odmena.

Celý tábor sme ukončili na celozborovom dni, kde sme deťom odovzdali diplomy a povedali aj ostatným prítomným ako na tábore bolo. Na tomto zborovom dni nám deti poslúžili aj dvoma piesňami, ktoré sa počas tábora naučili.