V cirkevnom zbore bolo v roku 2019

Pokrstených: 2 dievčatá, 5 chlapci (o 4 menej ako v roku 2018)

 • 24. február – Dominik Šoltés
 • 12. máj – Miloslav Sanislo (krst v Zelenom)
 • 29. jún – Jakub Šedro
 • 29. jún – Eliška Kratochvíľová
 • 3. júl – Milan Mrva
 • 29. september – Jakub Cirák
 • 23. november – Anna Cabanová

Konfirmovaných: 2 chlapci a 3 dievčatá (rovnako ako v roku 2018)

 • 2. jún – Slávnosť konfirmácie:
 • Ján Grendel
 • Erik Jozef Kašša
 • Mária Kováčová
 • Martina Lörinčíková
 • Tamara Oravcová

Sobášených: 2 páry (rovnako ako v roku 2018)

 • 3. máj – Patrik Halaj + Zuzana Karmanová
 • 28. september – Miroslav Balkovský + Lucia Beláková (sobáš v Lučenci)

Zosnulých: 9 žien a 8 mužov (o 8 viac ako v roku 2018)

 • 6. január – Mária Hroncová, 91r. – Kalinovo
 • 18. január – Dušan Morháč, 69r. – Kalinovo
 • 21. február – Katarína Lacová, 67r. – Kalinovo
 • 17. marec – Mária Gréčová, 91r. – Kalinovo
 • 31. máj – Milan Lörinčík, 74r. – Kalinovo
 • 7. jún – Ján Vančo, 82r. – Kalinovo
 • 18. jún – Pavel Mázor, 66r. – Kalinovo
 • 26. august – Elena Hroncová, 72r. – Kalinovo
 • 25. september – Anna Grendelová, 84r. – Kalinovo
 • 3. október – Marianna Kontrišová – 72r. – Veľká Ves
 • 10. október – Ján Morháč, 79r. – Breznička
 • 4. november – Anna Morháčová, 98r. – Breznička
 • 8. november – Helena Gréčová, 85r. – Kalinovo
 • 18. december – Marta Lengová, 88r. – Breznička
 • 21. december – Ján Kudlák, 70r. – Kalinovo
 • 26. december – Martin Sabó, 71r. – Breznička