Karneval 2020

Áno, aj tento rok sme zorganizovali pre naše deti karneval a sme radi, že sa nám to podarilo pred vypuknutím koronovírusovej pandémie. Zúčastnilo sa ho veľa masiek z najrôznejších rozprávok. Pozvanie prijali rôzne bytosti, dokonca aj postavy z Biblie. Ako členku organizačného tímu ma vždy veľmi poteší, keď sa aj rodičia prezlečú za nejakú masku, dokonca sú ochotní zapojiť sa do súťaží s deťmi. O tom, že sa to aj deťom dvojnásobne ráta, svedčili radosť a smiech počas súťaží.

Atmosféru karnevalu vylepšili aj sladké či slané dobroty, ktoré naznášali ochotné mamy rozprávkových bytostí. Po začiatočnej modlitbe, speve piesní a  prehliadke masiek sme sa dostali k vytúženým hrám. Víťazi (detskí aj dospelí) boli odmenení. Ale nemyslite si, že nejaká maska odišla naprázdno, odmenu dostali všetci.

Po karnevale nastáva ťažká chvíľa pre organizátorov – upratanie veľkej zborovky a okolitých priestorov, kde tancovali deti rozhadzujúc konfety. Nemuseli sme sa však obávať, pretože rodičia nám pomohli dostať faru do obvyklého stavu.

Keď mi zrak na druhý deň (nedeľa) padol na podlahu a zahliadla som na zemi zabudnuté konfety, v duchu som ďakovala Bohu za všetkých rodičov, ktorí priviezli deti, vyhotovili im masky, priniesli všetky tie dobroty, ďakovala som Pánovi za deti a za všetkých, ktorí pomáhali s prípravou karnevalu. Dúfame, že o rok sa na fare masky stretnú opäť, pretože najmä v posledných dňoch vidíme, že to vôbec nie je samozrejmosť a je to len z Božej milosti.

Maťa Svorčíková