2. nedeľa po Veľkej noci

Služby Božie/pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci s témou: Dobrý Pastier o 11:00 online
Piesne: 143, 244

Online Služby Božie/pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej nociTéma: Dobrý PastierPiesne: 143, 244

Uverejnil používateľ ECAV Kalinovo Nedeľa 26. apríla 2020