V cirkevnom zbore bolo v roku 2018

Pokrstených: 6 dievčat, 5 chlapcov (o 1 viac ako v roku 2017)

 • 21. apríl – Kinga Mižerová
 • 21. apríl – Sára Karáseková
 • 13. máj – Michal Vávra
 • 19. máj – Klaudia Turoňová
 • 2. jún – Sofia Martinovičová
 • 23. jún – Jakub Klimo
 • 14. júl – Matej Jablonský
 • 29. september – Victoria Leonie Svobodová
 • 10. november – Samuel Štefanik
 • 13. november – Alex Psotka
 • 28. december – Noemi Beľová

Konfirmovaných: 1 chlapec a 4 dievčatá (o 4 viac ako v roku 2017)

 • 3. jún – Slávnosť konfirmácie:
 • Samuel Ján Kuriš
 • Sára Oravcová
 • Stela Paučová
 • Lea Stieranková
 • Viktória Strapková

Sobášených: 2 páry (o 4 menej ako v roku 2017)

 • 9. jún – Slavomír Šedro + Michaela Gáliková
 • 7. júl – Ivan Čižmár + Martina Gáliková

Zosnulých: 3 ženy a 5 muži (o 6 menej ako v roku 2017)

 • 31. december – Drahomíra Lörinčíková, 78r. – Breznička
 • 20. marec – Pavel Madák, 64r. – Kalinovo
 • 1. apríl – Vladimír Kelemen, 54r. – Kalinovo
 • 16. máj – Ondrej Kovács, 77r. – Kalinovo
 • 5. jún – Marta Oravcová, 84r. – Veľká Ves
 • 12. jún – Július Miadok, 83r. – Breznička
 • 30. jún – Miroslava Svorčíková, 55r. – Kalinovo
 • 2. júl – Karol Bartoš, 46r. – Breznička