Pastiersky list

Drahí, bratia a sestry, vážené cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku,

naša Cirkevná ústava hovorí, že Zbor biskupov „bdie nad jednotou cirkvi a ochraňuje ju“. S bolesťou konštatujeme, že jednota našich cirkevných zborov je vážne ohrozená. V týchto dňoch, keď sa v rámci ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov schádzame, aby sme prispeli k budovaniu porozumenia medzi cirkvami, bolo zaregistrované občianske združenie Asociácia slobodných kresťanských zborov ECAV na Slovensku. Anonymná webová stránka volbyecav.sk zároveň zverejnila rovnako anonymné Vyhlásenie iniciátorov a zástupcov signatárov podpisovej akcie za nové voľby z 8. dec. 2018. To všetko s mediálnou podporou Evanjelického posla. Aký hrozný paradox, keď tí, ktorí boli, či sú vodcami ekumenického hnutia na Slovensku, sú zároveň podporovateľmi delenia svojej vlastnej cirkvi!

Slovo „delenie“ sa môže zdať prehnané. Avšak veľké veci vždy vznikajú z malých. Aj na bratskom Sliezsku si svojho času mysleli, že slovo „delenie“ je prehnané, ale dve evanjelické cirkvi sú tam realitou bezmála tri desaťročia.

Zaregistrovanie spolku, ktorý združuje fyzické osoby, by nemalo byť dôvodom na zásadné znepokojenie. Tu však
konkrétne menovateľní ľudia prekročili neprekročiteľnú hranicu: do spolku volajú celé cirkevné zbory! Chcú ich združiť na princípe odmietnutia legitímneho vedenia cirkvi a domáhajú sa opakovania volieb. Používajú Pavlov koncept slobody od zákona a hovoria o slobode od strachu z represií, od mamony, manipulácie, hoc nové vedenie ešte neurobilo ani jedno zásadné rozhodnutie. Šíria strach z toho, aké strašné defekty bude mať onedlho naša cirkev. Keby to nebolo také smutné, bolo by to smiešne…

Pripomíname celej cirkvi, že nedávne voľby sa riadili tými istými predpismi, ktorými sa riadia voľby v našej cirkvi už 28 rokov. Cirkevné súdy konštatovali platnosť ich výsledkov. V minulosti na úrovni zborov, seniorátov, dištriktov a generálnej cirkvi procesom kandidácie neprešlo množstvo osôb. Pripomeňme Pavla Uhorskaia, či Daniela Veselého. V roku 2006 na voľby gen. biskupa nebol o jeden hlas kandidovaný Ondrej Prostredník, jediným kandidátom sa stal Miloš Klátik. V roku 2012 na voľby generálneho dozorcu nebol kandidovaný Michal Rašo, zostali dvaja kandidáti, Imrich Lukáč a Ján Brozman. V roku 2016 na voľby dištriktuálneho dozorcu nebol o jeden hlas kandidovaný Bohuslav Beňuch, jediným kandidátom sa stal Slavomír Hanuska. Kladieme zásadnú otázku, ktorá nikdy nemala verejne zaznieť, pretože je krajne nepohodlná: Kde boli vtedy údajné tisíce terajších žiadateľov nových volieb a nadšencov pre Asociáciu? Nezachytili sme od nich jeden jediný protestný hlas! Kde boli vtedy nebojácne investigatívne noviny Evanjelický posol? Prečo nevychádzali začiernené stránky a nepísalo sa o tom, že hŕstka vyvolených zobrala šancu cirkvi rozhodnúť? Odpoveď je jednoduchá: Iniciátori rozdelenia cirkvi i Evanjelický posol konajú vtedy, keď sa jedná o ich vlastných ľudí. Keď ide o iných, alibisticky mlčia. Tento fakt doslova bije do očí. Úplne spochybňuje všetko to vznešené, čo sa o nových a spravodlivých voľbách a Asociácii píše a proklamuje a čomu niektorí ľudia uverili. Žiaľ, uverili ilúzii.

Bratia a sestry, vážené cirkevné zbory, vyzývame vás, aby ste rozoznali, že za celým týmto otrasným pokusom rozdeliť našu cirkev, na ktorý sú používané i biblické myšlienky a demokratické heslá, stojí obyčajná urazenosť niekoľkých ľudí, ktorí dvojtretinovou väčšinou hlasov legitímnych orgánov neboli kandidovaní do volieb. Problém je tu s vlastným „ja“. Už toľkokrát sme sa presvedčili, že toto je ten najvýbušnejší materiál. Pripomíname celý Pavlov výrok z listu ap. Pavla Galatským 5, 13: „Vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou povoľovať telu, ale v láske slúžte si vospolok“. Sloboda má jedinú hranicu: Naše „ja“, označené pojmom „telo“, si nesmie začať namýšľať, že má právo nejednať v láske a nebudovať jednotu.

Náš predchodca v úrade, v blahej pamäti biskup Rudolf Koštiaľ povedal: „Evanjelická cirkev raz vymrie na ohľaduplnosť“. Jeho slová už dávno neboli tak aktuálne, ako práve dnes. My, súčasní biskupi, chceme zápasiť za jednotu cirkvi s láskou, ale bez akejkoľvek ohľaduplnosti voči tým, ktorým je jednota ľahostajná.

Drahí bratia a sestry, vážené cirkevné zbory, namiesto nezmyselného delenia, ktoré nebude mať víťazov, iba porazených, Vás pozývame k vernému životu a k neúnavnej službe, ktorá prospieva spoločenstvu cirkvi a buduje jeho jednotu. Práce je veľmi veľa. Zlý vie, čo má robiť, aby na pozitívne a tvorivé veci bolo čo najmenej času, síl a ochoty – napríklad začať cirkev deliť. Nedávajme tomuto medzi nami miesto! Zostaňme jednotní.

Vaši v Pánovi,

Ján Hroboň biskup ZD ECAV

Ivan Eľko generálny biskup ECAV

Slavomír Sabol biskup VD ECAV

Bratislava, 17. januára 2019