V cirkevnom zbore bolo v roku 2017

Pokrstených: 5 dievčat, 5 chlapcov (o 2 menej ako v roku 2016)

7. január – Zita Suráková
28. január – Marek Jánošík
4. február – Róbert Kolka
12. marec – Martin Teplan
23. apríl – Nela Jablonská
30. apríl – Eliška Sanislová
17. jún – Oliver Cirák
17. jún – Ema Kratochvíľová
29. september – Emma Halajová
25. november – Michal Cirák

Konfirmovaných: 1 dospelá žena (o 2 menej ako v roku 2016)

7. január – Zita Suráková

Sobášených: 6 párov (o 3 viac ako v roku 2016)

4. február – Róbert Kolka + Mária Kováčová
29. apríl – Marek Vengrín + Iveta Kováčová
29. apríl – Milan Paál + Lucia Lalíková
6. máj – Michal Vávra + Nikoleta Vrbiniaková
17. jún – Eduard Kratochvíľ + Jana Oláhová
30. september – Milan Cibuľa + Erika Jambrichová

Zosnulých: 7 žien a 7 mužov (o 4 viac ako v roku 2016)

30. december – Ivan Horváth, 53r. – Kalinovo
11. január – Marian Dováľ, 65r. – Kalinovo
3. február – Danuška Kurčíková, 67r. – Kalinovo
14. február – Ján Kačáni, 79r. – Breznička
17. február – Július Kudlák, 80r. – Kalinovo
23. február – Milan Botka, 72r. – Kalinovo
28. február – Júlia Rajtárová, 93r. – Kalinovo
2. marec – Miroslava Fiľová, 69r. – Kalinovo
16. marec – Július Michálek, 63r. – Kalinovo
6. apríl – Ján Morháč, 83r. – Breznička
27. apríl – Zuzana Morháčová, 76r. – Breznička
24. september – Margita Kudláková, 92r. – Kalinovo
25. október – Mária Kudláková, 79r. – Kalinovo
13. december – Želmíra Vančová, 76r. – Kalinovo