V cirkevnom zbore bolo v roku 2016

Pokrstených: 4 dievčatá, 7 chlapcov (rovnako ako v roku 2015)

2. január – Thomas Leon Svoboda
22. január – Zdenko Teplan, Justin Teplan, Natália Teplanová
2. apríl – Matej Páleš
2. júl – Tadeáš Beľo
21. august – Kristína Klimová
13. november – Michal Feranec
20. november – Tamara Jablonská
26. november – Peter Tušim
2. december – Zuzana Suráková

Konfirmovaných: 2 deti a 1 dospela žena (o 1 viac ako v roku 2015)

29. máj – Bianka Baranová, Samuel Oravec
2. decembra – Zuzana Suráková

Sobášených: 3 páry (o 2 menej ako v roku 2015)

11. jún – Michal Cirák + Nina Pagáčová
18. jún – Samuel Sanislo + Ivana Albertová
10. september – Vladimír Sýkora + Jana Püšpökyová

Zosnulých: 4 ženy a 6 mužov (o 2 menej ako v roku 2015)

21. január – Ján Kočalka 84r. – Kalinovo
22. apríl – Eva Rakytková 77r. – Kalinovo
7. jún – Pavol Úradník 89r. – Kalinovo
27. jún – Pavel Belko 81r. – Kalinovo
2. september – Pavel Antalík 71r. – Veľká Ves
11. september – Elena Eliášová 93r. – Kalinovo
20. november – Viera Dováľová 75r. – Kalinovo
28. november – Pavel Jánoš 95r. – Kalinovo
4. december – Pavel Lörinčík 77r. – Veľká Ves
6. december – Darina Gabľasová 60r. – Kalinovo