Usmernenie k uvoľneniu 2. a 3. fázy

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-zboru-biskupov-ecav-pre-cirkevne-zbory-ecav-k-2-a-3-faze-uvolnovania-opatreni-v-boji-s-koronavirusom