Pozvánka na Služby Božie, ktoré by sa mali konať fyzicky v kostole od dátumu 17. 5. 2020

Pozvánka na Služby Božie, ktoré by sa mali konať fyzicky v kostole od dátumu 17. 5. 2020

Uverejnil používateľ ECAV Kalinovo Streda 6. mája 2020