Služby Božie počas Veľkej noci

Zelený štvrtok – 17:00 Kalinovo + VP (fara)

Veľký piatok – 8:00 Veľká Ves + VP; 9:30 Breznička + VP, 11:00 Kalinovo + VP

Veľkonočná nedeľa (1. slávnosť veľkonočná) – 11:00 Kalinovo

Veľkonočný pondelok (2. slávnosť veľkonočná) – 11:00 Veľká Ves