Pravidelné aktivity

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

   

830 – Betánia

ranné zamyslenie

800 – 845

náboženstvo

Breznička

     
           

930 – 1030

SB – filiálky

Breznička/ Veľká Ves

VP – každý 2. mesiac

     

1000 – 1400

náboženstvo

Kalinovo

 

1000 – 1200

Detská Besiedka

1100 – 1200

SB Kalinovo

1. nedeľa v mesiaci + VP

1400 – 1. ročník

konfirmandov

           

1500 – 2. ročník

konfirmandov

           
   

1630 – BH

Veľká Ves

1630 – BH

Kalinovo

     
     

1730 – Spevokol

     

Vysvetlivky:

BH – Biblická hodina

VP – Večera Pánova