Márnotratný syn

Milí besiedkari,
máme pre vás opäť ďalšiu časť online besiedky. Príjemné pozeranie.
Nezabudnite na pozorné počúvanie a píšte správne odpovede na adresy: ecavkalinovo@gmail.com, alebo
andrejkasvorcikova@gmail.com

PS: Ak by ste potrebovali vytlačiť obrázky a nemáte možnosť, stačí prísť na faru (s rúškom) a vytlačím vám. 😉