Dominanta na „Hrbe“

Či chceme alebo nie, historické jadro Brezničky je pahorok s názvom Hrb a s ním sú spojené všetky historické udalosti obce. Kostol a škola na tomto mieste nemohli chýbať. Aj keď škola už nie je, je tu náš Boží stánok, ktorý dostal tohto roku nový šat.

Ja by som chcel touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili a prispeli akoukoľvek sumou do peňažnej zbierky, ktorú sme v Brezničke uskutočnili na dofinancovanie opravy fasády a náter strechy nášho evanjelického Chrámu Božieho. Nebudem nikoho menovať, aby som nechtiac niekoho nevynechal. V zbierke a sponzorsky sa vyzbieralo 1950, – €, čo je veľmi pekná a dostačujúca suma, aby naša neveľká filiálka CZ bez pôžičky zvládla obnovu nášho kostola. Postavili sme sa so všetkou skromnosťou, ale hrdo a sebavedome k vynoveniu nášho chrámu, a tak ostane i naďalej dominantou našej obce na Hrbe.

Teší ma, a určite aj vás všetkých, že tento náš Boží stánok bude slúžiť všetkým, ktorí ho budú navštevovať a pričinili sa o jeho obnovu. No hlavne nech slúži na oslavu nášho Pána, ktorý nám v tejto práci pomáhal.

Ľudovít Géč