Vstaň, vezmi si lôžko a choď!

Svetový deň modlitieb je celosvetovým ekumenickým podujatím, ktorého cieľom je poukázať na problémy a postavenie žien v rôznych krajinách sveta. Ten tohtoročný bol zameraný na africké Zimbabwe. Len málo Slovákov navštívilo tento vzdialený kút sveta osobne. O to zaujímavejšie bolo dozvedieť sa niečo viac nielen o samotnej krajine, ale aj o tamojšej kultúre, bežnom živote jej obyvateľov a o každodenných výzvach miestnych žien.

Táto príležitosť sa nám všetkým naskytla 8. marca 2020 popoludní na evanjelickej fare v Kalinove. Ako po predošlé roky, opäť sa zišli miestne ženy z katolíckej, evanjelickej cirkvi a cirkvi bratskej, aby nám spoločne priblížili situáciu žien v Zimbabwe.

Úvod nášho stretnutia bol venovaný základným informáciám o krajine. Dozvedeli sme sa niečo o jej histórii aj neľahkej súčasnosti, o politickej situácii, o kultúre života aj umenia. Pripravená prezentácia názorne prepojila informácie so zaujímavými fotografiami. Videli sme pôsobivé prírodné scenérie krajiny, ktorá sa nachádza zväčša v nadmorskej výške 1000 – 1600 m. s tropickými rastlinami a zvieratami a taktiež obrázky žien a detí v ich každodennom živote.

Vnútropolitická situácia ako aj mnohé zažité zvyky nedávajú ženám v tejto krajine veľa možností dôstojnej sebarealizácie. Už v mladom veku sa dievčatá, hlavne z vidieckych oblastí, často musia podriadiť núteným sobášom a prichádzajú tak aj o pomerne obmedzené šance na svoje vzdelávanie. Okrem starostlivosti o deti a domácnosť je väčšina bežných pracovných činností – práca na poli, predaj a spracovanie dopestovaných plodín, chov dobytka, donáška vody – na pleciach žien. Ani v mestách nie je situácia omnoho lepšia pre pomerne vysokú nezamestnanosť. Pre mnohé ženy je každodenný kolotoč domácich povinností doslova bojom o prežitie v tých najskromnejších podmienkach. Žiaľ, veľa žien sa snaží nájsť východisko zo svojho existenčného zápasu predajom vlastného tela. To má za následok, že až 15% populácie trpí na ochorenie AIDS. V krajine je vysoký počet detských sirôt, ktoré choroba AIDS obrala o oboch rodičov. Formálne sa postavenie mnohých afrických žien zlepšilo, realita je však omnoho drsnejšia. Tak aj pre ženy v Zimbabwe je typické, že svojich práv sa domáhajú len veľmi ťažko.

Mnoho ľudí v tejto krajine vkladá svoje nádeje a túžby po lepšom svete do viery. Zhruba 50% obyvateľstva vyznáva sykretizmus – zmes kresťanstva a domorodých kultov. Približne 24% tvoria vyznávači domorodých kultov a 1% stúpenci islamu.

Štvrtina obyvateľov Zimbabwe nachádza svoje životné povzbudenie v kresťanstve. Komunity veriacich v tamojších kresťanských kostoloch sa tak ako my, stretávajú pri spoločných modlitbách, piesňach a vzdávaní vďaky Pánu Bohu za každý malý krok k pozitívnym zmenám.

Naše popoludnie pokračovalo pásmom piesní v miestnom jazyku, zamysleniami a príbehmi rôznych zimbabwianskych žien. Všetky spomínané piesne aj príbehy niesli v sebe hlavnú myšlienku celého tohtoročného podujatia – „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (J 5, 8)

V duchu tohto príbehu z Jánovho Evanjelia sa nám v kázni prihovoril katolícky pán farár Štefan Kosturko . Pripomenul nám potrebu prekonávať vlastnú ľahostajnosť a egoizmus, ktoré nám často bránia vidieť utrpenie ostatných. Riešime hlavne svoje problémy, lebo tie sa nám zdajú najpálčivejšie. Okolo nás je pritom veľa ľudí, ktorí sú v núdzi, nedokážu si poradiť bez pomoci druhých a ich situácia je mnohokrát ďaleko horšia než naše starosti.

Nasledovala naša spoločná modlitba pod vedením brata kazateľa cirkvi bratskej Pavla Bombu. Po nej sa uskutočnila finančná zbierka, ktorá je pravidelnou súčasťou tohto stretnutia veriacich. Vyzbieraných 220, – € z Kalinova pôjde Nadácii pre budúcnosť žien v Zimbabwe. Záver patril poďakovaniu nášho evanjelického brata farára Ondreja Šoltésa všetkým zúčastneným aj účinkujúcim.

Milú bodku za naším Svetovým dňom modlitieb 2020 všetkým prítomným pripravili šikovné kalinovské ženy v podobe chutného občerstvenia.

Bolo to nielen zaujímavé popoludnie, ale aj príležitosť na krátke zamyslenie. Ak dokážeme citlivejšie vnímať, s akými problémami sa ľudia denne boria v mnohých častiach sveta, snáď budeme pociťovať viac vďačnosti a pokory za všetky dobrodenia, ktorých sa nám z Božej milosti neustále dostáva. Aj malé gesto pomoci či prejaveného záujmu môže niekomu zmeniť pohľad na život v pozitívnejšom svetle.

Natália Ševčíková