Seniorátna besiedka

V sobotu 9. júna 2018 sme boli s detmi na seniorátnej besiedke v Tomášovciach.

Medzi pesničkami sme sa započúvali do príbehu o vzácnej perle. Po občerstvení sme vyrábali všelijaké veci, hrali futbal alebo behali okolo fary. Na záver sme sa pomodlili a rozišli domov.

Ďakujeme …