Ekumenický Svetový deň modlitieb

„Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“

11. marca 2018, 4. nedeľu pôstnu, sme boli pozvaní do spoločenstiev veriacich v chrámoch k počúvaniu slova Božieho.Mnohé sestry a bratia rôzneho vierovyznania prijali aj srdečné pozvanie do priestorov zborovej miestnosti v Betánii v Kalinove. Stretnutie sa pripravovalo niekoľko dní vopred a konalo sa pri príležitosti ekumenického SVETOVÉHO DŇA MODLITIEB.

Počas pár podvečerných stretnutí viedli sestry z Cirkvi bratskej nácviky, prípravy a riešili všetky úlohy, aby priebeh podujatia bol s Božou pomocou úspešný. Usmerňovali pôsobenie sestier z cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. a  Rímsko-katolíckej cirkvi. O nácvik piesní požiadali brata farára Ondreja Šoltésa.

Podobné stretnutia začali v roku 1953, keď ich začali organizovať manželky kazateľov reformovanej cirkvi. Odvtedy je každý rok venovaná pozornosť niektorej krajine, s ktorou sa oboznamujeme. Tohtoročný program pripravil výbor žien, sestier zo SURINAMU.

Mottom, hlavnou myšlienkou stretnutia tejto nedele, bol verš:
„VŠETKO, ČO STVORIL BOH, JE DOBRÉ.“

Sestry zo Surinamu si v prípravnom programe určili aj podmienku prikryť stôl, pultík alebo oltár zelenou látkou. Zelená predstavuje farbu amazonského dažďového pralesa. Želali si aj pestrofarebnú kyticu, ktorá by mala predstavovať rôznofarebnosť populácie SURINAMU.

Sestry vyslali odkaz do všetkých kresťanských spoločenstiev:
Ďakujeme Bohu za našu nádhernú krajinu. Surinam je krajina s úžasným bohatstvom živočíšnych a rastlinných druhov, kde v pokoji môžu nažívať ľudia rozličných rás a vierovyznaní:
VŠETKO, ČO STVORIL BOH, JE DOBRÉ.
A HERI GRONTAPU DI GADO MEKI BUN DORO, DÓRO.

V úvodnej časti stretnutia sme počúvali informácie o krajine Surinam. Na premietacom plátne sa striedali pútavé obrázky o ľuďoch, prírode, o mestách, osadách a živote veriaci na tomto území. Veď to je cieľom týchto programov, aby sa čo najviac kresťanského obyvateľstva dozvedelo o máloznámych oblastiach sveta. Súčasťou Svetových modlitebných dní sú dobrovoľné finančné zbierky. Tohtoročný projekt je určený na podporu nadácie KULTURU KRAKT v Albina.
Nadácia podporuje mladé surinamské dievčatá, aby si výrobou prírodnej kozmetiky a sladkostí zarobili menší obnos peňazí a ním si financovali ďalšie vzdelávanie na večernej škole. Vzdelávanie im dáva lepšie možnosti uplatnenia na trhu práce. Príjem im umožňuje samostatnosť a chráni ich pred sexuálnym zneužívaním a násilím.

Všetci, ktorí sme prijali pozvanie a zúčastnili sme sa tohto modlitebného dňa, prežili sme bohaté neskoré popoludnie naplnené piesňami, slovom, kázňou, modlitbami. Nadobudli sme vedomosti a poznatky o republike Surinam, ktorá sa nachádza na severovýchodnom pobreží Južnej Ameriky. Meno dostala podľa indiánskeho kmeňa Surinov.

V tropickom a vlhkom podnebí Surinamu žije približne 540 000 obyvateľov, z ktorých asi 90% žije na pobreží. Viac ako polovica z nich žije v hlavnom meste PARAMARIBO, čo znamená „mesto kvetov“. Domorodé kmene žijú v rozsiahlych lesoch vo vnútrozemí.

Surinam oplýva prírodnými krásami a veľkým počtom živočíšnych a rastlinných druhov. Žije tu až 715 druhov vtákov, korytnačky obrovské a typické sú orchidey. Najväčšou prírodnou rezerváciou je Prírodná rezervácia centrálneho Surinamu, vytvorená v roku 1996. Pre svoje horské oblasti, pereje, skalnaté formácie v savanách a pozoruhodnej vegetácii sa táto rezervácia dostala do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Surinam získal samostatnosť v roku 1975 a stal sa republikou a oficiálnym jazykom je holandčina. V krajine sa ťaží bauxit potrebný na výrobu hliníka pre lietadlá a zlato. V dôsledku ťažby zlata zmizli veľké plochy dažďových pralesov a vznikli obrovské krátery. Voda v riekach a potokoch je znečistená ortuťou, ktorá sa požíva pri získavaní zlata. Surinam má aj zásoby ropy.
Vzdelávanie v krajine je špecifické tým, že školská dochádzka nie je povinná, ale deti od siedmich do dvanástich rokov by mali školu navštevovať. Za školský systém nesie zodpovednosť vláda, no v krajine sú aj cirkevné a súkromné školy.

Štúdium na univerzite a vyšších odborných školách nie je bezplatné, no študenti sa môžu uchádzať o štipendiá alebo študentské pôžičky, ktoré sú bezúročné.

O zdravie obyvateľov sa stará šesť nemocníc. Päť z nich je v Paramarike, jedna je univerzitná. Hlavnou príčinou úmrtí v Suriname sú kardiovaskulárne choroby a cukrovka. Rozličné cirkvi vysielajú lekárske tímy, ktoré sa starajú o ľudí postihnutých maláriou, HIV a AIDS. V krajine sú ešte mnohým ľuďom odopierané základné ľudské práva a ešte stále existujú skryté formy porušovania práv detí, ako je napríklad detská práca.

V rámci ďalších informácií sme nadobudli poznatky o národných zvykoch, typických nápojoch a jedlách, poskytnuté nám boli zaujímavosti z histórie a politiky Surinamu. Všetko toto bolo umocnené vyrozprávaním osobných príbehov zo života rôznych žien SURINAMU a piesňami. Úvodnú pieseň SAN GADO DU, RET I TRU! Bola napísaná špeciálne pre bohoslužbu tohto dňa. Ďalšie piesne, ktoré sa striedali s hovorným slovom boli: Vesmírom znie, To všetko čo nám Boh urobil, Ten Boh, Znej pieseň chvál, Rozhodol som sa.

Vďaka Bohu, zažili sme požehnané chvíle v spoločnosti veriacich v Betánii, načreli sme do životov žien a ľudí ďalekého Surinamu, prispeli sme do zbierky a v družných rozhovoroch sme prijali pohostenie, ktoré pripravili ženy z Cirkvi bratskej v Kalinove.