Slávnosť výročnej konfirmácie po 50 rokoch

Pri príležitosti 50. výročia konfirmácie sa dňa 23.10.2016 konali slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou. Táto výročná konfirmácia bola pre zúčastnených jubilantov veľkou udalosťou, lebo oživila spomienky nám, ale aj všetkým prítomným v chráme Božom. Brat farár nás zaujal krásnou kázňou a pripomenul nám , že konfirmácia je potvrdením viery a prijatím konfirmandov za dospelých členov cirkvi. Je veľkým sviatkom rodín konfirmandov aj celého cirkevného spoločenstva. Je bohatstvom viery, lásky a nádeje.

V deň mojej konfirmácie bolo krásne slnečné nedeľné ráno. Sviatočne oblečená v bielych šatách som mojej drahej mamičke a starým rodičom hovorila túto odpýtanku:

Dnes idem potvrdiť svoju krstnú zmluvu,
Preto pokladám si za povinnosť prvú,
ďakovať Vám za tú lásku Vašu,
s ktorou ste ma viedli až do tohto času
od mojej kolísky až do tohto rána,
keď sa po prvý raz strojím k stolu Pána.
A poneváč tam ísť smiem len v čistom rúchu,
so zmiereným srdcom a v pokornom duchu,
prosím Vás, odpusťte všetky moje viny,
by mi ich odpustil aj Boh Trojjediný.
A aj nabudúce držte stráž nado mnou,
slúžte mi za príklad a kráčajte so mnou
po tej ceste, ktorá vedie k spáse:
Kristus je náš život i spasenie naše! Amen

Požiadala som ich o odpustenie a zároveň pozvala do kostola. Stará mama ma obdarovala modlitebnou knižkou s venovaním a inými hodnotnými vecami.

Dobre sa pamätám na pána farára Jána Kalandu ako na dobrého človka, ktorý nám do mysle vštepoval knihy Starej aj Novej zmluvy. Po dvojročnej príprave sme sa dokázali zaradiť do cirkevného života, lebo sme v tejto skúške obstáli.

V máji 1966 nás bolo na konfirmácii 22 a teraz po 50 rokoch len 5. Piatich z nás si už Pán z tohto sveta odvolal, ale Božia milosť nech je aj s tými, ktorí neprišli.

Po slávnostných službách Božích sme s bratom farárom išli k hrobu pána farára Kalandu položiť kvietky ako prejav úcty a pomodliť sa so želaním, nech odpočíva v pokoji.

V. Bešinová