konfirmácia

Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.“ (Ján 15:5) Ratolesti – deti, potomkovia. Deti svojich rodičov, deti Božie. Nikdy som si neuvedomila, že prenesený význam slova ratolesť – dieťa, potomok, má svoj pôvod možno práve v týchto slovách. Až teraz, keď som premýšľala, ktorými slovami Písma začať tento článok.

Keď chcem hovoriť o konfirmácii, musím začať pri deťoch. Každý rodič si asi najvýraznejšie pamätá na moment, keď držal prvýkrát v náručí svoje dieťatko. Drobné, bezbranné klbôčko lásky. Požehnanie. Zanedlho zistil, že až také bezbranné nie je, veď vytrvalý detský plač je silná zbraň, o úsmeve ani nehovoriac. Všetci sme si kládli otázky: Ako ho vychovávať? Aké bude, keď vyrastie, bude dobrým človekom? Do akého sveta rastie? Táto a tisíc iných otázok smeruje k jedinej odpovedi. K slovu Božiemu. A tu sa vrátim k záhradkárskej terminológii. Krstom sme zasiali semienko Kristovho zasľúbenia, polievali sme ho slovami Písma, korienky sa rozrastali a naše ratolesti potrebovali čoraz viac výživy. Tou boli detská besiedka, hodiny náboženstva v škole či SB. No každý krík či stromček potrebuje včas odborne zaštepiť, aby jeho ovocie bolo sladké a výživné. Takým štepením bola dvojročná konfirmačná výuka pod vedením zborového farára Ondreja Šoltésa. O tom, že štepenie je náročná a ťažká práca, ktorá si vyžaduje zručnosť, ráznosť, ale aj jemnosť, by asi najlepšie vedel hovoriť on sám. No všetci sme mohli byť svedkami toho, že 3. júna pri slávnosti konfirmácie pred nás predstúpilo 5 krásnych zelených ratolestí (niektoré boli už aj vykvitnuté), pripravených zúročiť starostlivosť, ktorá im bola venovaná a vydávať počas svojho života bohatú úrodu. Ovocinári vedia, že zdravý mladý stromček ešte nemusí znamenať bohatú úrodu, občas príde silný vietor, búrka a niektorá halúzka sa nalomí. Niekedy ju postihne nemoc a začne schnúť, no silný kmeň dokáže aj do žíl takejto vetvičky vliať nový život, zaceliť, uzdraviť. A naši konfirmandi vedia, že jediným takýmto kmeňom je Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch Svätý, jediná záruka spravodlivého časného života a istota života večného.

Našim konfirmandom Samuelovi Jánovi Kurišovi, Sáre Oravcovej, Stele Paučovej, Lei Stierankovej a Viktórii Strapkovej, ale aj všetkým, ktorí tieto slová čítajú, chcem zaželať, aby sa nikdy neodchýlili od kmeňa a dávali ovocie Božej milosti. „Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne.“ (Ján 15:4) Amen

27. mája 2018 prebehla v kostole skúška konfirmandov. O týždeň neskôr, 3.6.2018 sa uskutočnila slávnostná konfirmácia.

k trónu slávy