Predreformačný večer

Začnem slovami Dr. Martina Luthera: „ Ak silne veríme, tak silne sa totiž musíme nutne aj radovať. “
A práve Predreformačný večer , ktorý sa z vôle Pána uskutočnil 28.10.2017 o 17.hod. v našom starobylom kostolíku, je dôkazom viery a radosti.

Celý kresťanský a občiansky rok bol pre nás evanjelikov, protestantov, ale aj demokratickú a kultúrnu verejnosť Európy, veľmi významný. Celých 500 rokov uplynulo od pamätného dňa, keď z vôle Božej Dr. Martin Luther osvietil Európu reformáciou vtedajšej cirkvi.

Aj naše malé cirkevné spoločenstvo sa z toho nesmierne tešilo. Premiéru mal aj gobelín Lutherova ruža, ktorý vyšili naše ženy zo SEŽ.

Pásmo slova a hudby zostavili naši mladí. Brat farár O .Šoltés s manželkou Miškou.

Hlavná niť, hlavná myšlienka programu sa niesla v duchu Lutherovho odkazu ako Lutherovo zamyslenie.

Poslucháči, účastníci večera, mali neopakovateľnú možnosť zamyslieť sa nad tézami:

„Sme pánmi nad sobotou.“ čítala sestra I. Ďurišová,
„Hmotný rozklad cirkvi.“ s. E. Lőrinčíková,
„Prečo jedna osoba potrebuje druhú.“ s. J. Borošová,
„Modli sa s dôverou.“ s. D. Ciráková
„Nespravodlivá mamona.“ brat Ľ. Géč.

Uvedomili sme si, že 500 rokov staré pravdy majú aj dnes svoju silu a aktuálnosť, o čom svedčilo následne i duchovné slovo nášho zborového farára.

Osviežením je vždy vystúpenie detí, ktoré spolu zaspievali pieseň Kráľ Dávid a konfirmandi, Stelka Paučová, Sára Oravcová a Tamara Oravcová, zahrali scénku.

Ako dobre, ako pekne je v chráme, keď počuť a vidieť deti a mládež!

Sila našej evanjelickej liturgie je aj v piesni a hudbe ako nežnej modlitbe k Bohu.

Sme nesmierne radi, že sa stretlo šesť mladých schopných a talentovaných nadšencov ( manželia Šoltésovci, sestry Andrejka a Martinka Svorčíkové, Inka Oravcová a Katka Paučová), ktorí tento spomienkový večer korunovali radostnými melódiami na slávu Hospodina a jeho diela. Po básňach Pamiatka reformácie a 31.október ( recitovali M. Ziváková a J. Belková) zazneli melódie od E. Pessarda, W. A. Mozarta a od Demarssemana v podaní brata farára O. Šoltésa ( klavír), M .Šoltésovej ( flauta) a A. Svorčíkovej ( organ ). Ozajstným vygradovaním programu bol duet Pán Boh, sila moja (O. Šoltés, M. Svorčíková, organ) a A capella kvarteto Boh v milosti je predivný ( I. Oravcová, K. Paučová, M. Šoltésová, O. Šoltés ).

Spolu s nami počúvali harmóniu tónov lásky, vďaky a porozumenia aj milí hostia z Poltára so sestrou kaplánkou V. Balcovou.

Tichá večerná atmosféra spolupatričnosti a spomienok na veci minulé zanechala v našich srdciach radosť, naplnila nás pokojom a mierom. „ Mier v srdci pôsobí mier vo svete.“ – M. Luther.

Keď sme dospievali hymnu ECAV z pera M. Luthera Hrad prepevný je Pán Boh náš, cítili sme všetci, že reformácia ducha a viery dnešného človeka by mala byť znova aktuálna.

Jarina Belková