1. nedeľa po Veľkej noci

Online pobožnosť z Kalinova na tému: Blahoslavená viera (viera učeníkov, ľudí… nás

Služby Božie/pobožnosť z KalinovaTéma: Blahoslavená viera (Viera učeníkov, ľudí… nás)Piesne: 374, 156

Uverejnil používateľ ECAV Kalinovo Nedeľa 19. apríla 2020