Výročná kňazská správa za rok 2019

o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo,ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár,na celozborovom výročnom konventedňa 16. februára 2020 v Kalinove 1. Bohoslužobný život Ďalší rok máme za sebou. Vďaka Bohu za to. To, že sme pociťovali Božiu ochranu, bolo cítiť v našom cirkevnom zbore, kde sme mali množstvo príležitostí na stretávanie sa. Mohli […]

Márnotratný syn

Milí besiedkari,máme pre vás opäť ďalšiu časť online besiedky. Príjemné pozeranie.Nezabudnite na pozorné počúvanie a píšte správne odpovede na adresy: ecavkalinovo@gmail.com, aleboandrejkasvorcikova@gmail.com PS: Ak by ste potrebovali vytlačiť obrázky a nemáte možnosť, stačí prísť na faru (s rúškom) a vytlačím vám. 😉

Karneval 2020

Áno, aj tento rok sme zorganizovali pre naše deti karneval a sme radi, že sa nám to podarilo pred vypuknutím koronovírusovej pandémie. Zúčastnilo sa ho veľa masiek z najrôznejších rozprávok. Pozvanie prijali rôzne bytosti, dokonca aj postavy z Biblie. Ako členku organizačného tímu ma vždy veľmi poteší, keď sa aj rodičia prezlečú za nejakú masku, dokonca sú ochotní zapojiť […]

2. nedeľa po Veľkej noci

Služby Božie/pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci s témou: Dobrý Pastier o 11:00 onlinePiesne: 143, 244

Našim besiedkarom

Milí besiedkari,máme pre vás online besiedku, dúfame, že sa vám bude páčiť. Možno má ešte nejaké chyby, ale tie časom opravíme (text piesní bude v ďalšej besiedke lepšie viditeľný, tentokrát nám musíte odpustiť :o)).  Nezabudnite nám poslať správne odpovede na mail andrejkasvorcikova@gmail.com

Našim besiedkarom

Milí besiedkari, máme pre vás posledné video, v ktorom ukončíme veľkonočný príbeh. Nebude to však posledné video z našej besiedky, pretože budeme pokračovať takto “online” každú sobotu. Dúfam, že budete sledovať a aktívne sa zapájať. Všetky body poctivo zapisujeme. A tu je dnešná úloha: Jeden učeník nebol s ostatnými, keď sa im zjavil Ježiš. Ako […]