Usmernenie vlády od 1. 4. 2021

Vláda od 1. 4. 2021 povolila individuálne návštevy kostolov. Citát: Vláda SR dopĺňa výnimku „s účinnosťou od 1. apríla 2021 cestu účel individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť.“

  • To sa však netýka bohoslužieb, ale ostatných návštev… (napr. Večera Pánova – v rámci rodiny – max. 6 ľudí)
  • Kto má preto záujem o spoveď s VP v rámci rodiny – prosím, treba zavolať telefonicky, dohodnúť sa na konkrétnom čase!