Sviatok zoslania Ducha Svätého

Milí besiedkari, opäť ďalšia časť online besiedky. Dnes s témou: Zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Príjemné pozeranie…