Služby Božie počas vianočných sviatkov

Bratia a⁠ sestry!

S⁠ veľkou pozornosťou sledujeme vývoj pandémie, ktorá je okolo nás. Všade navôkol počúvame o⁠ tom, ako počty nakazených pribúdajú a⁠ zvyšuje sa taktiež počet úmrtí na COVID­ 19. Nie je nám to jedno, a⁠ tak po zrelých úvahách a⁠ odporúčaniach zo všetkých sfér Vám musíme oznámiť, že v⁠ cirkevnom zbore Kalinovo prechádzame na dobrovoľný lockdown od 21.⁠ 12.⁠ 2020 – 10.⁠ 1.⁠ 2021. Toto rozhodnutie sa v⁠ nás netvorilo ľahko, pretože si uvedomujeme, že v⁠ týchto dňoch prežívame najdôležitejšie sviatky – a⁠ to pripomenutie narodenia Pána Ježiša Krista a⁠ taktiež očakávanie Jeho druhého príchodu pre cirkev! Avšak kvôli zodpovednosti prichádzame s⁠ týmto stanoviskom.

To však neznamená, že Služby Božie nebudú. Budú, avšak v⁠ online priestore. Okrem rozhlasových a⁠ televíznych Služieb Božích na rádiu Regina, RTVS, chceme aj my vysielať online. A⁠ to na našej FB stránke – ECAV Kalinovo, ale taktiež aj cez YOUTUBE kanál – Ondrej Šoltés (zborový farár) – link bude zverejnený na FB ECAV Kalinovo a⁠ taktiež web stránke eczk.eu. Časy jednotlivých online prenosov budú prebiehať tak, ako ich máme v⁠ rozpise – Štedrý večer a⁠ Silvester o⁠ 17:00, ostatné sviatky a⁠ nedele o⁠ 11:00. Tieto online prenosy sa budú konať z⁠ farskej zborovej miestnosti, avšak nebudú verejné.

Taktiež prosíme používateľov týchto stránok, aby oznam o⁠ zmene konania SB rozširovali v⁠ okruhu svojich známych evanjelikov, o⁠ ktorých vedia, že nie sú pripojení na internet. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Záverom Vás chceme poprosiť, ak máte túžbu prispieť pre cirkevný zbor formou milodaru/príspevku, aby ste tak urobili na náš účet IBAN SK 88⁠ 1100 0000 0026 2003 7014.

Srdečne Vám ďakujeme.