Pozvánka na Služby Božie, ktoré by sa mali konať fyzicky v kostole od dátumu 2. 5. 2021

Srdečne pozývame na Služby Božie do našich chrámov. Stále platí 15m2 na jedného, avšak tešíme sa na stretnutie. o 8:00 budú Služby Božie v Brezničke a o 11:00 budú Služby Božie v Kalinove (budú aj v online priestore na FB).