Pozvánka na BESIEDKU – konečne naživo ?

Milí rodičia a milé deti, opäť začíname s detskou besiedkou, už nie online, ale naživo. Besiedku budeme mať, ak Pán Boh dá, každú sobotu o 10:00 na evanjelickej fare. Kým bude pekné počasie, budeme sa zdržovať v altánku, keď sa ochladí budeme vo veľkej zborovke. 

Prosíme, aby každé dieťa malo rúško.

Tešíme sa na „starých“? besiedkárov, ale dúfame, že sa k nám pridajú aj noví, ktorí na besiedke ešte neboli. Pre deti, ktoré nevedia, čo sa na takej besiedke robí, vymenujeme aspoň niekoľko aktivít, ktoré sme v uplynulom školskom roku stihli urobiť. 

Na detskej besiedke spievame, hráme sa, modlíme a vždy si vypočujeme príbeh z Biblie. Niekedy tému nerozpráva vedúci, ale príbeh možno uvidíte aj ako bábkové divadlo.

Na besiedke si tiež maľujeme maľovánky, vypracúvame pracovné listy, súťažíme a vyrábame pekné veci alebo darčeky, ktoré sa týkajú príbehu, o ktorom sme si rozprávali. 

Nacvičujeme aj programy, s ktorými potom vystupujeme v kostole a na Vianoce aj v Betánií. Minulý školský rok sme stihli nacvičiť Vianočný program a dokonca aj program na deň Matiek – netradične v online forme. Mali sme aj karneval, stihli sme ho pred obdobím izolácie.

Keď sa naučíme novú pesničku zaspievame ju aj v obyčajnú nedeľu v kostole, aby sme sa všetkým cirkevníkom pochválili, čo sme sa naučili. 

Počas celého roka prebieha súťaž o najpoctivejšieho besiedkára / besiedkárku. Na každej besiedke si totiž poctivo značíme dochádzku a na konci roka oceníme všetky deti podľa toho, ako často prišli na besiedku. Tento rok sme to kvôli corona vírusu nemohli urobiť na konci školského roka. Preto nás táto milá povinnosť čaká na začiatku školského roka a to 6.9. 2020, kedy bude v kostole aj požehnanie detí. 

Toto všetko sme stihli v minulom roku a plány máme aj na tento rok. To, či sa nám ich podarí uskutočniť závisí naozaj len od Božej vôle – to sme si uvedomili počas posledných mesiacov. Verím, že naše stretnutia budú požehnané a na besiedke nás bude viac a viac… a ak by sa situácia zhoršila, budeme fungovať online, aj keď nič nedokáže nahradiť naše stretnutia, keď môžeme priamo reagovať na otázky našich detí a modliť sa spolu.

A skoro som zabudla na opekačku, ktorú robíme vždy na začiatku školského roka. Nezabudnite prísť 5. 9. 2020 (v sobotu) o 10:00 na Evanjelickú faru. Každý si môže priniesť, čo rád opeká. Pozvaní ste aj vy, milí rodičia. Dúfam, že sa tam všetci stretneme a prežijeme spolu nádherný deň. Veľmi sa tešíme na stretnutie zo všetkými známymi aj neznámymi besiedkármi s rodičmi.

 Vedúce besiedky a brat farár 

P.S. Nezabudnite si rúška (dezinfekciu zabezpečíme my)