Generálna oprava zvonov vo zvonici v Kalinove

Kalinovské zvony

                Všimli ste si, milí bratia a sestry, že už od začiatku roku 2021 so zvonmi v našej zvonici nie je všetko v poriadku? Občas bolo počuť oba funkčné zvony, občas len jeden, ba krátku chvíľu ani jeden. Nie žeby sme to neriešili a nechali napospas náhode, ale práve naopak. Do riešenia situácie sa zapojili bratia J. Zivák a J. Lőrinčík, ktorí naprávali spadnutú reťaz veľkého zvona tak často, že už som sa bála ich o to opäť prosiť. Elektronike, ktorá vypovedala poslušnosť, sa venoval  brat J. Križáni aj elektrikár J. Dováľ. Chvíľu (niekedy pár dní, niekedy týždeň) to fungovalo, ale naša zvonárka G.Kolková od začiatku roka musela byť doma a denne zájsť do zvonice zazvoniť. Posledné mesiace je funkčný len jeden zvon. Pochopili sme, že už to bez odborného a moderného riešenia nebude možné. Firma PROMAR robila elektrifikáciu zvonov v roku 1995 a už sa tejto činnosti nevenuje.

               Obrátili sme sa na renomovanú Zvonársku dielňu Albín Ivák z Liptovských Sliačov, ktorá  opravovala a elektrifikovala zvony aj  vo viacerých farnostiach nášho seniorátu a má dobré referencie, aby posúdili stav našich zvonov a dali nám cenovú ponuku na ich generálnu opravu. Prišli a povedali po prehliadke zvonov, že taký veľký zvon v relatívne malej zvonici ešte nevideli a pri poruchách, aké boli v posledných rokoch mohol aj spadnúť. Navrhli riešenie na opravu všetkých troch zvonov bezpečnejším spôsobom s možnosťou plnej elektrifikácie a digitalizácie. Podrobná cenová ponuka nás síce neprekvapila, ale nebolo ľahké ju vysloviť na presbyterstve a na  celozborovom konvente 25. júna tohto roku.  Je to 12 000 €.  Presbyteri ju podrobne posúdili a odporučili návrh podať konventu na schválenie, čo konvent bez pripomienok odsúhlasil s prísľubom predsedníctva CZ a presbyterov, že požiadame o finančnú pomoc  Obec Kalinovo, Banskobystrický samosprávny kraj aj Vás,  milí cirkevníci, formou zbierky.  Prvé dve úlohy sme uskutočnili, žiadosti odišli. Na reakcie čakáme.

               Zbierku v našom CZ v Kalinove vyhlasujeme prostredníctvom Listu rodine, na Službách Božích aj na našej webovej stránke. O finančnú pomoc prosíme preto, že pre výpadok príjmov počas pandémie a výdavky spojené s údržbou a opravou našich budov máme už dva roky mínusový rozpočet. Neradi by sme sa dostali do situácie, že v prípade akejkoľvek ďalšej havarijnej situácie nebudeme mať dostatok peňazí na jej riešenie. Havarijná je aj realita s našimi zvonmi. 

                A čo vieme o dominante stredu našej obce –  o zvonici a zvonoch v nej? 

               Vďaka výskumu P. Jánoša, ktoré nachádzame v publikácii Z histórie kalinovsko-hrabovského evanjelického cirkevného zboru a knihe P.Hlodáka Kalinovo a Hrabovo v premenách času sa dozvieme, že drevenú zvonicu , ktorá mala dva zvony, cirkevníci renovovali v roku 1768. Novú zvonicu v strede obce z pevného materiálu postavili v roku 1795. Bratia a sestry, viete si predstaviť, že by sme to my dnes postavili za jeden rok? Že by sme na to vyzbierali dosť peňazí? A táto barokovo-klasicistická stavba slúži dodnes. Za tých 226 rokov bola  opravovaná, vymaľovaná zmodernizovaná. Iste si mnohí pamätáte jej elektrifikáciu, výmenu okien a dverí, vynovenú fasádu z roku 2015, náter strechy spred troch rokov. Vtedy sme si mysleli, že už môžeme plánovať obliecť do nového šatu náš kostol, lebo to už potrebuje a nepočítali sme, že nám zvony dozvonia. 

Na sviatočný obrus obce
polož si, čo chceš,
no stred patrí
zvonici.
Rokmi cibrí cit,
vkrojená
ostrým obrysom do oblohy.
Lahodným hlaholom
láme všetky hlúpe zvuky,
je konzola
či Boží úchyt
pre naše duše
rozlietané…

                                                                       Jozef Trtol

               Zvony pri zvonení sú v úžasnej harmónii. Tvoria čistú kvartu. Stredný zvon zviera  s malým malú terciu. To je základ molovej, čiže cirkevnej tóniny, ktorá ľuďom lahodí. Zvony vo veži sú dokonca v harmónii so zvonom v kostolnej veži. 

              Tak ako všade na Slovensku počas 1. svetovej vojny boli zvony odobraté na výrobu zbraní aj v Kalinove, a to počas prvej adventnej nedele roku 1916.  V roku 1924 naši prarodičia zvonicu opravovali a inštalovali tri nové zvony. Jeden veľký, stredný a malý – umieračik. Pretože veľký zvon praskol, nahradili ho v roku 1930 novým. Prišiel vlakom z Trnavy, kde ho liali bratia Fischer.  Zo stanice ho priviezli volským záprahom za účasti hádam všetkých Kalinovčanov a Hrabovčanov, vtedy evanjelických obyvateľov obce.

              Na veľkom zvone je nasledovný nápis: Dala vyhotoviť Kalinovsko- Hrabovská evanjelická augsburského vyznania cirkev za úradovania Júlia Kalandu farára, Ivana Čičmanca inšpektora, Jána Honeca kantora – učiteľa, Martina Kudláka kurátora, Jána Bračoka Antalíka starostu, ml. Martina Bračoka a Pavla Gálika kostolníkov, roku 1930. 

Na druhej strane zvona je zobrazený kalich a nápis vo vtedy používanej biblickej češtine: Ne pro mneť hlas tento stal. Ale pro Vás. Ev. Jána 12.30. ( I povedal Ježiš, nie pre mňa zaznel tento hlas, ale pre vás)

Dole po obrube zvona je dekorácia a pod ňou nápis: Svolávam ľud, chválim Boha pravého, zomrelých oplakávam, búre zaháňam, zlávnosti zvelebujem. Liali bratia Fischer v Trnave.

             Stredný zvon je bez nápisu.

             Umieračik má nasledovný nápis: Nechat sliším hlas tvúj nebo hlas tvúj liby jest. Pis.Šal.II. 13.  ( Dávam počuť tvoj hlas, lebo tvoj hlas je ľúbivý ) Na druhej strane je nápis: Slil Oktav Winter V Broumovie č.2010.

              Tieto zvony sú vzácnym dedičstvom našich predkov, dôkazom dôležitosti v ich živote v minulých storočiach. A ako je to v 21. storočí? Nepátrala som, koľko vtedy zvony stáli, no dozvedeli sme sa, že pri dnešných cenách kovov by veľký zvon stál 90 až 120 tisíc €. Takú cennú vec zhodnotenú časom nemôžeme nechať mlčať ukrytú vo veži zvonice! Mladším možno hlahol zvonov ani nechýba, veď pozrú do mobilu a čas sa im ukáže, o úmrtí spoluobčana sa dozvedia z miestneho rozhlasu, do kostola bohužiaľ nechodia, hoci sa k evanjelikom hlásia, veď  vyspávajú, kosia, chodia po výletoch, atď. 

              Ako často kritizujeme, že niektorí „horliví“ nechali zničiť a zbúrať kaštieľ v Kalinove. Nechceme sa im podobať! Preto sa snažíme zachovať dielo našich predkov. Kostol, zvonica a predmety v nich sú ako vzácne fotografie, dokumenty a iné predmety , ktoré doma opatrujeme po našich príbuzných. 

              Bratia a sestry, spoluobčania, veríme, že v tomto duchu pochopíte potrebu generálnej opravy zvonov aj vy a štedro prispejete na ich sfunkčnenie.

             Príspevky môžete odovzdať v Chráme Božom počas Služieb Božích alebo sestrám, ktoré vyberali cirkevný príspevok,  alebo na číslo účtu CZ – IBAN SK 88 1100 0000 0026 2003 7014. Pri odovzdávaní milodaru na opravu zvonov to potvrdíte svojím podpisom.

             O pomoc vás prosíme aj prostredníctvom vašich osobných kontaktov s našimi rodákmi, evanjelikmi, katolíkmi či bez vierovyznania – lokálpatriotmi,  aby ste im poskytli informácie o zbierke. Veríme, že mnohí z nich radi pomôžu.

              Ochotného darcu miluje Boh. 2K 9,7

                                                                                                                  S pozdravom  Mária Ziváková