Detská besiedka – Zmierenie Jákoba a Ézava

Ahojte, besiedkari, je nám všetkým ľúto, že sa nemôžeme stretnúť na fare a asi nám to chvíľu aj potrvá… Ale nemusíte byť smutní, máme pre vás pripravené ďalšie biblické príbehy a úlohy. Opäť posielajte odpovede na mail: andrejkasvorcikova@gmail.com 
My si všetko poctivo budeme zapisovať a keď sa opäť stretneme, všetko vyhodnotíme a odmeníme.
Tu sú dnešné úlohy: 
– Aké nové meno dostal Jákob?
– Čo poslal ako dar Jákob Ézavovi, keď prichádzal na stretnutie?

Pre najmenších:
– Nakreslite, aký majetok mal Jákob, keď prichádzal k Ézavovi?