Detská besiedka

Ahojte, besiedkari, je nám všetkým ľúto, že sa nemôžeme stretnúť na fare a asi nám to chvíľu aj potrvá… Ale nemusíte byť smutní, máme pre vás pripravené ďalšie biblické príbehy a úlohy. Opäť posielajte odpovede na mail: andrejkasvorcikova@gmail.com 
My si všetko poctivo budeme zapisovať a keď sa opäť stretneme, všetko vyhodnotíme a odmeníme.
Tu sú dnešné úlohy: 
Pre mladších aj starších – Skúste nakresliť ako sa šťastný Abrahám vracal domov s Izákom.
Pre starších – Ako sa volala krajina, do ktorej Boh poslal Abraháma, aby tam obetoval Izáka?