Aj Ty si pozvaný!

Bratia a sestry, prijmite pozvanie na SB a ak Vám na srdci leží náš CZ, budeme vďační aj za akýkoľvek finančný príspevok (nepravidelný i pravidelný).